Jak ustawić automatyczne tłumaczenie stron w Google Chrome?

Jak ustawić automatyczne tłumaczenie stron w Google Chrome?

Aby ułatwić sobie odczytywanie stron internetowych, na których zamieszczone są treści w obcym języku, możesz włączyć automatyczne tłumaczenie w przeglądarce Google Chrome.

Poniżej znajduje się instrukcja, która pomoże Ci skonfigurować Google Chrome, aby automatycznie tłumaczył strony:

    • Kliknij na ikonę trzech pionowych kresek w prawym górnym rogu Google Chrome.

 

    • Uzyskaj dostęp do podstawowych ustawień i wybierz opcję „Tłumaczenie”.

 

    • W oknie, które się otworzy, wybierz „Zawsze tłumacz”.

 

    • Kliknij „Zapisz”, aby zapisać ustawienia.

 

Po włączeniu dotychczasowych ustawień np. Facebook, Twitter czy inne strony, będą automatycznie tłumaczone. Czasem może się zdarzyć, że Chrome nie rozpozna języka, z jakiego została napisana ta strona. Wtedy wyświetli się ostrzeżenie „Nie można określić języka strony. Możesz ją przetłumaczyć ręcznie?”. Wówczas naciskamy przycisk „Tłumacz”.

Aby wyłączyć automatyczne tłumaczenie, na nowo otwórz okno „Tłumaczenia” i wybierz opcję „Nigdy nie tłumacz”.

Pamiętaj, że jakość tłumaczenia zależy od funkcji oferowanych przez producenta oprogramowania – w tym przypadku Google. Jeśli zatem chcesz uzyskać szybki dostęp do stron w obcym języku, automatyczne tłumaczenie będzie dla Ciebie najlepszą opcją.

Czy można ustawić automatyczne tłumaczenie stron w trybie incognito w Google Chrome?

Niestety, automatyczne tłumaczenie stron w trybie incognito w przeglądarce Google Chrome nie jest możliwe. Jedynym sposobem na przetłumaczenie strony jest ręczne użycie narzędzia tłumaczenia w przeglądarce.

Czy istnieje jakikolwiek sposób na ustawienie tłumaczonych stron internetowych w Google Chrome w trybie incognito?

Nie, Google Chrome nie pozwala na włączanie funkcji tłumaczenia w trybie incognito. Jeśli chcesz skorzystać z funkcji tłumaczenia, musisz używać Google Chrome w trybie dostępu standardowego.

Jak ustawić automatyczne tłumaczenie stron w Google Chrome?